Solstudier

I en solstudie får ni en uppfattning om hur solen rör sig över och runt en byggnad. Ni kan välja från vilket håll, på vilka datum och vilken specifik tid som ni vill ha solstudierna. Det vanligaste datumen är vårdagjämningen, sommarsolståndet, höstdagjämningen och vintersolståndet enligt exemplen nedan. Tänk på att solstudien endast är en simulering och kan skilja sig från verkligheten beroende på hur detaljerad byggnaden modelleras samt miljön som omgiver byggnaden.

Vårdagsjämning

Vy från nordväst, klockan 12

 

Sommarsolstånd

 

 

 

 

 

 

 

Vy från nordväst, klockan 18

 

Höstdagsjämning

Vy från nordväst, klockan 12

 

Vintersolstånd

Vy från nordväst, klockan 18